Elektroniczna rejestracja kolejki do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Gorlicach

Aby zarejestrować się do kolejki należy wybrać dogodną datę oraz godzinę, podać swoje imię i nazwisko, PESEL, a także adres email. W celu zatwierdzenia formularza rezerwacyjnego należy zaakceptować regulamin i wcisnąć przycisk dalej. Na wskazany w formularzu adres poczty zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia zgłoszenia. WAŻNE - z uwagi na fakt, iż niektóre konta pocztowe przenoszą wiadomości do Kosza/Spam, prosimy sprawdzić dokładnie swoją skrzynkę pocztową. -------------------------LINK DO POTWIERDZENIA ZGŁOSZENIA WAŻNY JEST TYLKO GODZINĘ OD JEGO WYSŁANIA!!!
Rejestracja / przerejestrowanie
 
 
 
 
Akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U z 2016 r. poz. 922).
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych-- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gorlicki mający siedzibę w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, 38-300 Gorlice, tel. 0 18 35 48 701, adres e-mail: starostwo@powiatgorlicki.pl. Przetwarzanie danych następuje w celach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W każdej chwili Pani/Pan ma prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawienia przez kontakt: iod@powiatgorlicki.pl oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem e-maila są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Podane w treści maila Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone.